نمونه سوال حساب دیفرانسیل انتگرال رشته ریاضی و فیزیک

نمونه سوال ترم اول

نمونه سوال ترم دوم