نمونه سوال چهارم دبیرستان ریاضیات گسسته رشته ریاضی و فیزیک