نمونه سوال چهارم دبیرستان هندسه تحلیلی و جبر خطی رشته ریاضی و فیزیک