نمونه سوال سوم دبیرستان فیزیک 3 رشته ریاضی و فیزیک