نمونه سوال سوم دبیرستان جبر و احتمال رشته ریاضی و فیزیک