نمونه سوال طبقه بندی شده هندسه تحلیلی و جبر خطی رشته ریاضی و فیزیک