نمونه سوال طبقه بندی شده فیزیک 3 رشته ریاضی و فیزیک