اپلیکیشن پادرس

کانال پادرس

هشتم

 • تعریف بودجه است . بودجه را تعریف کنید .

 • موفق باشی

 • ۱ ۱:اعلام داوطلب شدن برای ریاست جمهوری ۲: تایید صلاحیت توسط شورای نگهبات ۳: شرکت در تبلیغات انتخاباتی و... ۴: انتخاب شدن با حداکثر آرا ۵: تنفیذ ۶: تحلیف ۷ انتخاب وزیران و.... 2 وزارت صنعت و...: صنایع تولید سیمان در این استان ..... وزارت نیرو: از مردم درخواست کردند با افزایش ...... وزارت ورزش و...: جوانان سرمایه های کشورند و باید امکانات....... وزارت آموزش پرورش: تعطیلی پنجشنبه مدارس شکل جدیدی ...... وزارت بهداشت ......: برخی داروهای کمیاب تحت پوشش بیمه ..... وزارت امور خارجه: ایران در اجلاس همکاری های اقتصادی ...... وزارت علوم ...... : ایجاد رشته های جدید دانشگاهی در این ....... وزارت جهاد کشاورزی: کشت پسته وزعفران مورد حمایت ویژه .........

 • بفرمائید عزیزم

 • بفرمائید اینم جواب

 • 4 تا عکسه

 • سوالات درس 4 1- چه کسانی شهروند ایران محسوب می شوند؟ همه◌ٴ کسانی که تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران را دارند، چهشهري باشند، چه روستایی و عشایر، چه در داخل کشور زندگی کنندو چه در خارج از کشور، شهروند ایران محسوب میشوند. 2- شهروندان کشور از چه حقوقی در رابطه با دولت باید برخوردار باشند؟ آنها حق دارند از خدمات دولت در زمینه هاي مختلف بهره مند شوند، وحق دارند آزادي بیان، اظهار نظر و انتقاد داشته باشند. 3— شهروندان کشور چه مسئولیتهایی نسبت به دولت دارند؟ شهروندان وظیفه دارند به قوانین و مقررات کشور احترام بگذارند وآنها را رعایت کنند، با دولتمشارکت و همکاري صمیمانه داشته باشند، مالیات خود را بپردازند ودر هنگام جنگ از کشور دفاع کنند. 4- دولت براساس قانون اساسی چه وظایفی بر عهده دارد؟ بر طبق قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، دولت موظف استشرایط و لوازم سواد و آموزش، بهداشت، شغل مناسب، رفاه، امنیت، فرهنگ و اخلاق اسلامی را در جامعه فراهمکند. دولت، همچنین وظیفه دارد تجهیزات زیربنایی وخدمات عمومیمانند ساختن راه و جاده، پل، بیمارستان، مسکن، مدرسه، سد،مخابرات، آب، برق و گاز

 • سوال۱= تنفیذ(۱) انتخاب شدنباکسب حداکثر آرا(۴) شرکت در تبلیغات انتخاباتی ومعرفی برنامه های خود(۳) انتخاب وزیران و معرفی انها به مجلس(۷) صلاحیت رییس جمهور شدن توسط شورای نگهبان(۲) تحلیف(۶) اعلام داوطلب شدن برای ریاست جمهور(۱)

 • بفرماید

 • بفرمائید

 • چه کسانی شهروند ایران محسوب میشوند؟ شهروند در رابطه با دولت از چه حقوقی برخوردار هستند؟ شهروندان در رابطه با دولت چه مسئولیت هایی دارند؟ دولت چه وظایفی را برعهده دارد ؟ وظایف رییس جمهور را بنویسید. بین دولت و مجلس چه روابطی وجود دارد؟ دولت در چه فعالیت هایی باید هزینه و سرمایه گذاری کند؟ در کشور ما درآمد دولت را به چند میتوان تقسیم کرد ؟ مالیات چیست؟ بودجه چیست ؟ «موفق باشی»

 • بفرمایید

 • هرگز به نیکی نمی رسید مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید

 • محمد جواد ظریف = وزارت امور خارجه عبدالرضا رحمانی فضلی = وزارت کشور مسعود سلطانی فر = وزارت ورزش و جوانان محمود حجتی = وزارت جهاد کشاورزی محمد شریعتمداری = وزارت صنعت،معدن و تجارت عباس آخوندی = وزارت راه و شهرسازی سید حسن قاضی زاده هاشمی = وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی بیژن نامدار زنگنه = وزارت نفت سید محمد بطحایی = وزارت آموزش و پرورش سید عباس صالحی = وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امید حاتمی = وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح سید محمود علوی = وزارت اطلاعات محمد جواد آذری جهرمی = وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سید علیرضا آوایی = وزارت دادگستری منصور غلامی = وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری رضا اردکانیان = وزارت نیرو

 • یعنی پس از آن که رئیس جمهور با حداکثر رای مردم انتخاب شد برای شروع کار .حکم وی توسط رهبر امضا و تایید شود

 • افراد ازطریق بخشش مال علم توانایی ها و وقت خود به کسانی که نیاز مند هستند یاری میرسانند به این بخشش انفاق می گویند

 • تو پادرس بخش کتاب و جزوات درس دوم نمونه سوالات درس چهارم هست

 • اینم پنج تای دیگه اش

 • خوب بود

 • سوالات درس 3 1- نوع حکومت کشور ما چیست و چگونه اداره می شود؟ حکومت کشور ما جمهوري اسلامی است که به وسیله سهقوه◌ٴمقننه، قضائیه مجریوه، زیر نظر مقام رهبري ادارهمیشود . 2- رئیس قوه مجریه یا رئیس دولت کیست و چه مسئولیتی دارد؟ قوه یٴ مجریه همان دولت و سازما نهاي وابسته به دولت استرئیسقو.ه مجریه، رئیس جمهور نام دارد که پس از مقام رهبریعالیترینمقام رسمی کشور است و مسئولیت اجراي قانون اساسی و ریاست قوی هٴ مجریه را بر عهده دارد 3- رئیس جمهور براي چه مدت و چگونه انتخاب می شود و براي چند دوره به صورت متوالی می تواند رئیس جمهور شود؟ رئیس جمهور براي مدت چهار سال با رأیمستقیم مردم انتخابمیشود و تنها براي یک دوره◌ٴ چهارساله◌ٴ دیگر به صورت متوالی انتخابمجدد او مانعی ندارد . 4 - مراحل انتخاب یک فرد به عنوان رئیس جمهور چگونه است؟ افراد با داشتن شرایط ریاست جمهوري ، داوطلب میشوند و پس از تأیید صلاحیتشان توسط شوراي نگهبان ،از طریق تبلیغات انتخاباتی درصدا و سیما، روزنامه ها و مجلات و اینترنت، و سخنرانی در مساجد وسالنهاي اجتماعات، پیا مهاي خود را به مردم میرسانند.در روز رأ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
[--Action.showCmsphoto.adver--]