اپلیکیشن پادرس

کانال پادرس

چهارم دبیرستان

  • اُفیولیت (ophiolite) یا مارسَنگ بخشی از پوستهاقیانوسی کره زمین و گوشته بالایی زمین در زیر پوسته است که درپی فشار به سوی بالا آمده و از آب دریاها بیرون جسته‌است. منظور از افیولیت فقط یک سنگ خاص نیست، بلکه هنگامی که صحبت از افیولیت می‌شود، منظور ردیفی از مجموعه‌های سنگی با توالی ویژه است.به همین خاطر غالبا به آن‌ها مجموعه‌های افیولیتی اطلاق می‌شود. شیوه قرار گرفتن و استقرار مجموعه‌های سنگی مذکور قانونمند است و توالیمعینی دارد. بدین ترتیب که ستون سنگ‌ها از بالا به پائین عبارتند از: رسوبات دریایی، گدازه‌های بالشی و سنگ‌های آتشفشانی، دایک‌های دیابازی، کومولایگابرویی یا گابروهای لایه‌ای، کومولاهای الترامافیک و سنگ‌های الترامافیک؛ یافتهٔ دگرگونه.

  •  
    • 1
[--Action.showCmsphoto.adver--]