اپلیکیشن پادرس

کانال پادرس

چهارم دبیرستان

  • ب)پیرزن به سوی یکی از دروازه بانان پیش رفت و گفت:من می خواهم حاکم را ملاقات کنم(ببینم) ج) هرکس با غرور ساخته نشد محرومیت او را خواهد ساخت د)وقتی غربی ها می خواستند لباس نادانی را از شانه های خود بیفکنند به سمت مسلمانان جهت یافتند ه)هر کسی که در زندگی با فکر و عقیده چاره اندیشی کند،زندگی همواره با خوشی برایش ادامه می یابد. کدح:رنج ،محنت،دام،کار پر زحمت النبراس:مشعل،لامپ ،چراغ

  • هر كس با غرور ساخته نشد محرويتش او را خواهد ساخت

  •  
    • 1
[--Action.showCmsphoto.adver--]