اپلیکیشن پادرس

کانال پادرس

مقطع یازدهم

  • سوالایی که کنارش ستاره داره مهمه اونی که کنارش نوشتم ک واسه کنکوره. صفحه چهار خط بالا از همچنین میان اجزا تا می سازد ممکنه جا خالی یا صحیح و غلط بیاد همون صفحه کادر زرد که با قرمز نوشته ناحیه کل جواب سوال یکه جواب سوال دو دو خط آخر صفحه چهار از وقتی یک محیط جغرافیایی تا ناحیه بندی کرده ایم صفحه پنج پاراگراف دوم خط اول از ناحیه بندی کاری تا صورت می گیرد جا خالی جواب سوال چهار به هدف مطالعه و تحقیق جغرافی دان بستگی دارد جواب سوال پنج بعد از قسمت الف که با قرمز نوشته معیار های مربوط به عوامل طبیعی از ناهمواری تا نظایر آن جواب سوال پنج میشه جواب سوال شش صفحه هفت بالای صفحه از این معیار ها تا نظایر آن باشد (امیدوارم بتونین دست خطمو بخونین چون همکلاسیام نمی تونن بخونن اگر مشکلی بود بپرسین جواب میدم)

  • صفحه 102و103یه سوال مشترک داره(سه نمونه از دلایلی ک نشان می دهد گردشگری در ایران پیشینه کهن داشته است را بنویسد )جوابش میشه اون تیتر های صورتی. صفحه 104جا خالی داره تو عکس ببین. چشمه های باداب سورت سوال نمیاد. البته شک دارم از صفحه 104سوال بیاد

  •  
    • 1
[--Action.showCmsphoto.adver--]