رییس مرکز سنجش وزارت اموزش و پروروش (عبدالرسول عبادی ) با اعلام اتمام امتحانات در تاریخ 25 خرداد اعلام کرد نتیجه این آزمون ها طی ده روز آینده به اطلاع شرکت کنند گان خواهد رسید همچنین اشاره نمود این نتایج نتایج اولیه بوده و دانش آموزان میتوانند در صورت اعتراض به نمره حداکثر تا یک هفته بعد از اعلام نتایج به مدرسه خود مراجعه کنند تا به اعتراض آنها رسیدگی شود.


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی