اصول برنامه ريزي تحصيلي

برنامه ريزي  را با  سخت درس خواندن قاطي نکنيد ! برنامه ريزي درسي براي اين است که با همان وقتي که براي درس خواندن در حال حاضر مي گذاريد نمره هاي بهتري بگيريد.

خيلي ها تا  اسم برنامه ريزي مياد ياد درس خواندن از  صبح تا  نيمه شب مي افتند که معمولاﹰ يک کاغذ برنامه هم جلوشان است !

بنابراين :

اصل اول : قرار نيست به  خودتان فشار بياوريد بلکه مي بايست آرام شويد.

  در برنامه ريزي تحصيلي هر  کس بايد براساس تمايلات و  علايق و  استعدادهاي خودش شروع به  درس خواندن بکند.

اگر يک گل خاص را  که آب کم مصرف مي کند و بي آفتاب رشد مي کند در جايي بگذاريد که آفتاب زيادي به  آن بتابد و  مدام به  آن آب بدهيد، بعد يک مدت مي پوسد يا و  آن رنگ و  بوي پيشين را  ندارد.

  با فقط بسيار درس خواندن هرگز نمي توان به  نتيجه مطلوب دست يافت.

  اصل دوم : در برنامه ريزي تحصيلي هر  فرد بيشتر بايد به  نيازها و  استعدادهاي خودش توجه کند، تا  آنچه که بقيه انجام داده ­اند

" برنامه ي  درست برنامه اي است که با آن احساس راحتي بکنيد "  

برنامه ریزی درسی

اصل سوم :در برنامه ريزي تحصيلي هر  کس بايد نگاهي به هم آينده داشته باشد .

 

يک مثال :فرض کنيد که فصل تابستان است و  در شما يک شهر ساحلي زندگي مي کنيد و  قرار است براي خودتان برنامه ريزي بکنيد، اين خلاصه اون برنامه ايست که براي خود ريخته ايد :  

صبح :   شنا و آب تني ( احتمالاﹰ هم حمام آفتاب )

ظهر : نهار و  استراحت

عصر : گردش با  دوستان در  کنار دريا ( احتمالاﹰ با  صرف بستني )!

شب: درکنار خانواده و  برنامه هاي تلويزيون.و...

  اين برنامه به که نظر مي رسد دو  اصل اول را به  طور کامل رعايت کرده و  از اين نظر برنامه بسيار خوبيست به نظر شما چطور؟

اين برنامه براي سه ماه تابستان کامل است، اما  آيا کسي که اين برنامه ريزي را  کرده به  آينده هم فکر کرده است؟

به عنوان مثال، کسي در که اين چند ماه زبان انگليسي بخواند مي تواند آينده کاري بهتري پيش رو  داشته باشد و يا  اينکه کمي براي کنکور خواندن و  تقويت کردن پايه هاي درسي چندان بد هم نيست !  

اين موارد شايد تأثيرات خود را در اين سه ماه خوب نشان ندهد اما  ماه هاي دورتر کمک مي کند به تدريج زندگي بهتري داشته باشيد، به  عبارتي ديگر در  برنامه ريزي مي بايست هم کوتاه مدت و  هم اهداف بلند مدت در را  نظر داشت .  

به عنوان مثال فقط براي امتحانات و  کلاس ها  برنامه ريزي کردن، يکي از  همين خطاهای مرسوم است چون شايد در  کلاس نمره خوب بياوريد، اما  نبايد کنکور سال هاي آينده رو  هم فراموش بکنيد.

برنامه ریزی برای کنکور - بخش دوم-کلاس کنکور و آزمون های آزمایشی

برنامه ریزی برای کنکور - بخش سوم - غلبه بر استرس و اضطراب کنکور

برنامه ریزی برای کنکور - بخش چهارم - نکات روز کنکور

برنامه ریزی برای کنکور - بخش پنجم - مدیریت زمان

برنامه ریزی برای کنکور - بخش ششم - باید ها و نباید های کنکور


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی