جواب تمرین های آمار و مدلسازی دوم دبیرستان

جواب تمرین های فصل هفتم آمار و مدلسازی

پاسخ تمرینهای آمار دوم دبیرستان (رشته ریاضی و انسانی) و سوم دبیرستان (رشته تجربی)

تمرین های فصل هفتم

شاخص های پراکندگیجواب تمرینات صفحه 147 فصل هفتم آمار

مبحث:پراکندگی، دامنه تغییرات، چارک های بالا و پایین

جواب-تمرینهای-امار-فصل-هفتمجواب تمرینات صفحه 154،155، 156 فصل هفتم آمار

مبحث:انحراف معیار، واریانس

جواب-تمرینهای-امار-فصل-هفتم

جواب-تمرینهای-امار-فصل-هفتم

جواب-تمرینهای-امار-فصل-هفتم

جواب-تمرینهای-امار-فصل-هفتم

جواب-تمرینهای-امار-فصل-هفتمجواب تمرینات صفحه 159 فصل هفتم آمار

مبحث:ضریب تغییرات

جواب-تمرینهای-امار-فصل-هفتم

جواب-تمرینهای-امار-فصل-هفتم

 

شما دانش آموزان محترم سال دوم دبیرستان میتونید تمامی سوالات و تمرینهای درس آمار و مدلسازی و سایر دروس خود را به روش تدریس خصوصی آنلاین و با کمک معلم های خصوصی آمار و مدلسازی پادرس رفع نمایید.

 مشاهده لیست قیمت


نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی