تنها اپلیکیشن

 
 

شامل

گام به گام , نمونه سوالات خرداد ،جزوات

 
 
 

کلیه مقاطع دبیرستان

(پایه هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و پیش دانشگاهی)

 

                 

 
 
 

 

 

بیش از 100 هزار دانش آموز با نصب اپلیکیشن پادرس از نمونه سوالات داخل اپ پادرس مطلع شدند.

شما هم همین حالا دانلود کنید

 

 
 
 
 

 

 

 

 

گروه آموزش آنلاین پادرس برای اولین بار در کشور  گام به گام و حل المسائل کلیه دروس دبیرستان را به همراه نمونه سوالات امتحانی  و جزوات درسی در غالب یک اپلیکیشن در اختیار دانش آموزان دبیرستانی قرار داده تا از این پس دیگر نیاز به تهیه کتاب های کمک آموزشی (گام به گام) نداشته باشند و بدون هزینه پاسخ و نمونه سوالات امتحانی را در اختیار داشته باشند.

 

 

 

            

 

 

   

 
 
 
 

 

 

همچنین این اپلیکیشن شامل حل تمرین و نمونه سوالات دروس و مقاطع زیر میباشد(دوره اول و دوم دبیرستان)

 
 
 

 

 >>لطفا قبل  استفاده از حل تمرین تمام تلاش خود را برای پاسخ دادن به سوالات به کار گیرید<<

 

 

      گام به گام دروس پایه هفتم

ریاضی (حل تمرین،کار در کلاس و فعالیتها)+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ریاضی هفتم

علوم تجربی (پاسخ گفتگو کنید ها وسوالات) + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت علوم تجربی هفتم

مطالعات اجتماعی (پاسخ فعالیتها)  + + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت مطالعات اجتماعی هفتم

 فارسی (معنی شعر و جواب خودآزمایی ها)  + + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فارسی هفتم

 عربی (ترجمه درس و حل تمرین ها)  ++ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت عربی هفتم

پیامهای آسمانی (پاسخ فعالیت و خودت را امتحان کن) ++ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت پیام آسمانی هفتم

ترجمه و حل تمرین زبان هفتم ++ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت رزبان انگلیسی هفتم

حل تمرین نگارش یازدهم + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت نگارش هفتم

پاسخ سوالات پودمان های کاروفناوری هفتم ++ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت کاروفناوری هفتم

پاسخ فعالیت های قرآن هفتم ++ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت قرآن هفتم


 

     گام به گام دروس پایه هشتم

ریاضی (حل تمرین،کار در کلاس و فعالیتها) ++ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ریاضی هشتم

علوم تجربی (پاسخ گفتگو کنید ها وسوالات)+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت علوم تجربی هشتم

مطالعات اجتماعی (پاسخ فعالیتها) + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت مطالعات هشتم

فارسی (معنی شعر و جواب خودآزمایی ها) + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فازسی هشتم

عربی (ترجمه درس و حل تمرین ها) + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت عربی هشتم

پیامهای آسمانی (پاسخ فعالیت و خودت را امتحان کن) + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت پیامهای آسمانی هشتم

ترجمه و حل تمرین زبان هشتم + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زبان انگلیسی هشتم

حل تمرین نگارش هشتم + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت نگارش هشتم

پاسخ سوالات پودمان های کاروفناوری هشتم +  نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت کاروفناوری هشتم

پاسخ فعالیت های قرآن هشتم + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت قرآن هشتم


     گام به گام دروس پایه نهم

ریاضی (حل تمرین،کار در کلاس و فعالیتها) + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ریاضی نهم

علوم تجربی (پاسخ گفتگو کنید ها وسوالات)+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت علوم تجربی نهم

مطالعات اجتماعی (پاسخ فعالیتها) + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت مطالعات اجتماعی نهم

فارسی (معنی شعر و جواب خودآزمایی ها) + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فارسی نهم

عربی (ترجمه درس و حل تمرین ها) + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت عربی نهم

پیامهای آسمانی (پاسخ فعالیت و خودت را امتحان کن) + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت پیام های آسمانی نهم

زبان انگلیسی (ترجمه دروس و حل تمرین ها)+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زبان انگلیسی نهم

حل تمرین نگارش نهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت نگارش نهم

پاسخ سوالات پودمان های کاروفناوری نهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت کاروفناوری نهم

پاسخ فعالیت های قرآن نهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت قرآن نهم

جواب سوالات دفاعی نهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت دفاعی نهم


گام به گام دروس پایه دهم (رشته ریاضی و تجربی)                                                      

حل تمرین و کاردرکلاسهای ریاضی1 + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ریاضی دهم

 حل مسائل فیزیک 1 + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فیزیک دهم

حل تمرین شیمی 1 + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت شیمی دهم

پاسخ خودت را امتحان کن فارسی + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فارسی دهم

 پاسخ نگارش دهم++ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت نگارش دهم

 ترجمه و حل تمرین عربی + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت عربی دهم

 ترجمه و حل تمرین زبان دهم + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زبان انگلیسی دهم

حل فعالیت جغرافیا دهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت جغرافیا دهم

 پاسخ دین و زندگی + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت دینی دهم

پاسخ زیست دهم + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زیست دهم


 

گام به گام دروس پایه دهم (رشته علوم انسانی)

حل المسائل ریاضی و آمار+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ریاضی و آمار دهم

حل تمرین اقتصاد + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت اقتصاد دهم

جواب سوالات جامعه شناسی + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت جامعه شناسی  دهم

حل تمرین تاریخ دهم + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت تاریخ  دهم انسانی

پاسخ خودت را امتحان کن فارسی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فارسی دهم

 پاسخ فعالیت نگارش دهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت نگارش دهم

ترجمه و حل تمرین عربی + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت عربی دهم

 ترجمه و حل تمرین زبان دهم + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زبان دهم

پاسخ علوم فنون ادبی + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت علوم و فنون دهم


 

گام به گام پایه یازدهم (رشته تجربی و ریاضی)

حل تمرین ریاضی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ریاضی یازدهم

 مسائل و تمرین های حسابان یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت حسابان یازدهم

 حل تمرین آمار و احتمال یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت آمارواحتمال یازدهم

 حل مسائل هندسه 2 یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت هندسه  یازدهم

حل تمرین و پرسش های نمونه  فیزیک یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فیزیک یازدهم

 ترجمه و حل تمرین عربی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت عربی یازدهم

 جواب خودارزابی های فارسی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فارسی یازدهم

پاسخ سوالات و فعالیت های شیمی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت شیمی یازدهم

 پاسخ سوالات زمبن شناسی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زمین شناسی یازدهم

 جواب خودآزمایی و فعالیت های زیست شناسی یازدهم

 پاسخ پرسش های نمونه تاریخ معاصر یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت تاریخ یازدهم

 جواب پیام آیات و بررسی واندیشه دین و زندگی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت دینی یازدهم

 ترجمه و حل تمرین زبان انگلیسی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زبان انگلیسی یازدهم

جواب پرسش های آزمایشگاه علوم یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت آزمایشگاه علوم  یازدهم


 

گام به گام یازدهم انسانی (رشته انسانی)

ترجمه و حل تمرین عربی یازدهم انسانی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت عربی یازدهم

جواب سوالات فصل های جامعه شناسی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت جامعه شناسی یازدهم

پاسخ فعالیت های روانشناسی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت روانشناسی یازدهم

پاسخ فعالیت های جغرافیا + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت جغرافیا یازدهم2

حل تمرین و مسائل ریاضی و آمار یازدهم انسانی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ریاضی و آمار  یازدهم

پاسخ سوالات و تمرین های علوم و فنون ادبی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت علوم و فنون یازدهم

پاسخ پرسش های نمونه تاریخ یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت تاریخ یازدهم

جواب پرسش های نمونه تاریخ ایران و جهان یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت تاریخ یازدهم

پاسخ خودارزیابی ها  فارسی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فارسی یازدهم3

جواب سوالات و تمرین های فلسفه یازدهم + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فلسفه یازدهم

جواب پیام آیات و بررسی واندیشه دین و زندگی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت دینی یازدهم

ترجمه و حل تمرین زبان انگلیسی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زبان انگلیسی یازدهم


 

گام به گام دروس پیش دانشگاهی (رشته تجربی و ریاضی)

حل مسائل ریاضی عمومی 1 و2 تجربی + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ریاضی عمومی پیش دانشگاهی

حل المسائل شیمی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت شیمی پیش دانشگاهی

حل تمرین و پرسش فیزیک+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فیزیک پیش دانشگاهی

پاسخ سوالات علوم زمین+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت علوم زمین پیش دانشگاهی

پاسخ خودآزمایی و فعالیت زیست+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زیست پیش دانشگاهی

ترجمه و حل تمرین زبان انگلیسی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

ترجمه آیات و پاسخ فعالیت های دین و زندگی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت دینی پیش دانشگاهی

معنی شعر و پاسخ خودآزمایی ادبیات+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ادبیات پیش دانشگاهی


 

گام به گام دروس پیش دانشگاهی (رشته انسانی)

پاسخ فعالیتها و حل مسائل ریاضی پایه + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ریاضی پایه پیش دانشگاهی

ترجمه و حل تمرین عربی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت عربی انسانی پیش دانشگاهی

پاسخ فعالیت های جغرافی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت جغرافی پیش دانشگاهی

جواب سوالات علوم اجتماعی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت علوم اجتماعی پیش دانشگاهی

پاسخ خودآزمایی ادبیات فارسی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ادبیات پیش دانشگاهی

ترجمه و حل تمرین زبان انگلیسی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

ترجمه آیات و پاسخ فعالیت های دین و زندگی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت دینی پیش دانشگاهی

جواب تمرینات و سوالات داخل فصل فلسفه+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فلسفه پیش دانشگاهی

 

 

 

 

معصومه
1396/02/05 12:34:00
حل تمرین حساب دیفرانسیل و انتگرال رشته ریاضی وتجربی

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی