هزینه کلاس ها

 

هزینه هر ساعت آموزش در گروه آموزش آنلاین پادرس 

هشت هزار تومان

 

 

                                                           


         همه چیز به انتخاب شما    

                             

                        مزایای تدریس خصوصیانتخاب تعداد ساعات کلاس


                                                                                                 مزایای تدریس خصوصیانتخاب زمان کلاس 

                                                                                                                                                      مزایای تدریس خصوصیانتخاب مدرس 


 

 

فقط کافیست     "در اینترنت پادرس باشید"

 

 

مشاهده امکانات کلاس مجازی

تدریس خصوصی دبیرستان

اپلیکیشن حل المسائل دروس دبیرستان