اخبار سایت

اپلیکیشن گام به گام و نمونه سوال دبیرستان

پنج شنبه ، 03 خرداد 1397

اشتراک گذاری

اولین اپلیکیشن

 

رایگان

 

 
 

گام به گام , نمونه سوالات ،جزوات

 
 
 

(دوره اول و دوم دبیرستان)

                 

 
 
 

گروه آموزش آنلاین پادرس برای اولین بار در کشور  گام به گام و حل المسائل کلیه دروس دبیرستان را به همراه نمونه سوالات امتحانی  و جزوات درسی در غالب یک اپلیکیشن در اختیار دانش آموزان دبیرستانی قرار داده تا از این پس دیگر نیاز به تهیه کتاب های کمک آموزشی (گام به گام) نداشته باشند و بدون هزینه پاسخ و نمونه سوالات امتحانی را در اختیار داشته باشند.

 

 

دانلود اپلیکیشن پادرس

 
 
 
 

 

 

اولین اپلیکیشن نمونه سوالات و گام به گام و جزوات با بیش از 100 هزار نصب فعال
 

            

 

 

   

 
 
 
 

 

 

همچنین این اپلیکیشن شامل حل تمرین و نمونه سوالات دروس و مقاطع زیر میباشد(دوره اول و دوم دبیرستان)

 
 
 

 

 >>لطفا قبل  استفاده از حل تمرین تمام تلاش خود را برای پاسخ دادن به سوالات به کار گیرید<<

 

 

      گام به گام دروس پایه هفتم

ریاضی (حل تمرین،کار در کلاس و فعالیتها)+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ریاضی هفتم

علوم تجربی (پاسخ گفتگو کنید ها وسوالات) + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت علوم تجربی هفتم

مطالعات اجتماعی (پاسخ فعالیتها)  + + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت مطالعات اجتماعی هفتم

 فارسی (معنی شعر و جواب خودآزمایی ها)  + + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فارسی هفتم

 عربی (ترجمه درس و حل تمرین ها)  ++ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت عربی هفتم

پیامهای آسمانی (پاسخ فعالیت و خودت را امتحان کن) ++ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت پیام آسمانی هفتم

ترجمه و حل تمرین زبان هفتم ++ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت رزبان انگلیسی هفتم

حل تمرین نگارش یازدهم + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت نگارش هفتم

پاسخ سوالات پودمان های کاروفناوری هفتم ++ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت کاروفناوری هفتم

پاسخ فعالیت های قرآن هفتم ++ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت قرآن هفتم


 

     گام به گام دروس پایه هشتم

ریاضی (حل تمرین،کار در کلاس و فعالیتها) ++ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ریاضی هشتم

علوم تجربی (پاسخ گفتگو کنید ها وسوالات)+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت علوم تجربی هشتم

مطالعات اجتماعی (پاسخ فعالیتها) + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت مطالعات هشتم

فارسی (معنی شعر و جواب خودآزمایی ها) + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فازسی هشتم

عربی (ترجمه درس و حل تمرین ها) + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت عربی هشتم

پیامهای آسمانی (پاسخ فعالیت و خودت را امتحان کن) + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت پیامهای آسمانی هشتم

ترجمه و حل تمرین زبان هشتم + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زبان انگلیسی هشتم

حل تمرین نگارش هشتم + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت نگارش هشتم

پاسخ سوالات پودمان های کاروفناوری هشتم +  نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت کاروفناوری هشتم

پاسخ فعالیت های قرآن هشتم + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت قرآن هشتم


     گام به گام دروس پایه نهم

ریاضی (حل تمرین،کار در کلاس و فعالیتها) + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ریاضی نهم

علوم تجربی (پاسخ گفتگو کنید ها وسوالات)+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت علوم تجربی نهم

مطالعات اجتماعی (پاسخ فعالیتها) + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت مطالعات اجتماعی نهم

فارسی (معنی شعر و جواب خودآزمایی ها) + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فارسی نهم

عربی (ترجمه درس و حل تمرین ها) + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت عربی نهم

پیامهای آسمانی (پاسخ فعالیت و خودت را امتحان کن) + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت پیام های آسمانی نهم

زبان انگلیسی (ترجمه دروس و حل تمرین ها)+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زبان انگلیسی نهم

حل تمرین نگارش نهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت نگارش نهم

پاسخ سوالات پودمان های کاروفناوری نهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت کاروفناوری نهم

پاسخ فعالیت های قرآن نهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت قرآن نهم

جواب سوالات دفاعی نهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت دفاعی نهم


گام به گام دروس پایه دهم (رشته ریاضی و تجربی)                                                      

حل تمرین و کاردرکلاسهای ریاضی1 + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ریاضی دهم

 حل مسائل فیزیک 1 + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فیزیک دهم

حل تمرین شیمی 1 + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت شیمی دهم

پاسخ خودت را امتحان کن فارسی + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فارسی دهم

 پاسخ نگارش دهم++ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت نگارش دهم

 ترجمه و حل تمرین عربی + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت عربی دهم

 ترجمه و حل تمرین زبان دهم + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زبان انگلیسی دهم

حل فعالیت جغرافیا دهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت جغرافیا دهم

 پاسخ دین و زندگی + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت دینی دهم

پاسخ زیست دهم + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زیست دهم


 

گام به گام دروس پایه دهم (رشته علوم انسانی)

حل المسائل ریاضی و آمار+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ریاضی و آمار دهم

حل تمرین اقتصاد + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت اقتصاد دهم

جواب سوالات جامعه شناسی + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت جامعه شناسی  دهم

حل تمرین تاریخ دهم + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت تاریخ  دهم انسانی

پاسخ خودت را امتحان کن فارسی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فارسی دهم

 پاسخ فعالیت نگارش دهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت نگارش دهم

ترجمه و حل تمرین عربی + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت عربی دهم

 ترجمه و حل تمرین زبان دهم + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زبان دهم

پاسخ علوم فنون ادبی + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت علوم و فنون دهم


 

گام به گام پایه یازدهم (رشته تجربی و ریاضی)

حل تمرین ریاضی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ریاضی یازدهم

 مسائل و تمرین های حسابان یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت حسابان یازدهم

 حل تمرین آمار و احتمال یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت آمارواحتمال یازدهم

 حل مسائل هندسه 2 یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت هندسه  یازدهم

حل تمرین و پرسش های نمونه  فیزیک یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فیزیک یازدهم

 ترجمه و حل تمرین عربی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت عربی یازدهم

 جواب خودارزابی های فارسی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فارسی یازدهم

پاسخ سوالات و فعالیت های شیمی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت شیمی یازدهم

 پاسخ سوالات زمبن شناسی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زمین شناسی یازدهم

 جواب خودآزمایی و فعالیت های زیست شناسی یازدهم

 پاسخ پرسش های نمونه تاریخ معاصر یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت تاریخ یازدهم

 جواب پیام آیات و بررسی واندیشه دین و زندگی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت دینی یازدهم

 ترجمه و حل تمرین زبان انگلیسی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زبان انگلیسی یازدهم

جواب پرسش های آزمایشگاه علوم یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت آزمایشگاه علوم  یازدهم


 

گام به گام یازدهم انسانی (رشته انسانی)

ترجمه و حل تمرین عربی یازدهم انسانی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت عربی یازدهم

جواب سوالات فصل های جامعه شناسی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت جامعه شناسی یازدهم

پاسخ فعالیت های روانشناسی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت روانشناسی یازدهم

پاسخ فعالیت های جغرافیا + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت جغرافیا یازدهم2

حل تمرین و مسائل ریاضی و آمار یازدهم انسانی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ریاضی و آمار  یازدهم

پاسخ سوالات و تمرین های علوم و فنون ادبی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت علوم و فنون یازدهم

پاسخ پرسش های نمونه تاریخ یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت تاریخ یازدهم

جواب پرسش های نمونه تاریخ ایران و جهان یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت تاریخ یازدهم

پاسخ خودارزیابی ها  فارسی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فارسی یازدهم3

جواب سوالات و تمرین های فلسفه یازدهم + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فلسفه یازدهم

جواب پیام آیات و بررسی واندیشه دین و زندگی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت دینی یازدهم

ترجمه و حل تمرین زبان انگلیسی یازدهم+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زبان انگلیسی یازدهم


 

گام به گام دروس پیش دانشگاهی (رشته تجربی و ریاضی)

حل مسائل ریاضی عمومی 1 و2 تجربی + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ریاضی عمومی پیش دانشگاهی

حل المسائل شیمی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت شیمی پیش دانشگاهی

حل تمرین و پرسش فیزیک+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فیزیک پیش دانشگاهی

پاسخ سوالات علوم زمین+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت علوم زمین پیش دانشگاهی

پاسخ خودآزمایی و فعالیت زیست+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زیست پیش دانشگاهی

ترجمه و حل تمرین زبان انگلیسی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

ترجمه آیات و پاسخ فعالیت های دین و زندگی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت دینی پیش دانشگاهی

معنی شعر و پاسخ خودآزمایی ادبیات+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ادبیات پیش دانشگاهی


 

گام به گام دروس پیش دانشگاهی (رشته انسانی)

پاسخ فعالیتها و حل مسائل ریاضی پایه + نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ریاضی پایه پیش دانشگاهی

ترجمه و حل تمرین عربی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت عربی انسانی پیش دانشگاهی

پاسخ فعالیت های جغرافی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت جغرافی پیش دانشگاهی

جواب سوالات علوم اجتماعی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت علوم اجتماعی پیش دانشگاهی

پاسخ خودآزمایی ادبیات فارسی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت ادبیات پیش دانشگاهی

ترجمه و حل تمرین زبان انگلیسی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

ترجمه آیات و پاسخ فعالیت های دین و زندگی+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت دینی پیش دانشگاهی

جواب تمرینات و سوالات داخل فصل فلسفه+ نمونه سوالات نوبت اول ، دوم و میان نوبت فلسفه پیش دانشگاهی

 

 

 

 

معصومه
1396/02/05 12:34:00
حل تمرین حساب دیفرانسیل و انتگرال رشته ریاضی وتجربی

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی
 
کانال پادرس

اپلیکیشن پادرس